روش‌های زیستی به چالش‌های حوزه کشاورزی پاسخ می‌دهد

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از روش‌های زیست‌فناورانه در حل معضلات و چالش‌های زیست‌محیطی و کشاورزی یکی از راه‌هایی است که تحقق این اهداف را تضمین می کند.

با یک مطالعه و رصد کلان می‌توان دریافت که کشورهایی با میزان پوشش جنگلی و کشاورزی نزدیک به ایران سیاست‌های توسعه زیست‌فناوری سلامت را بر مقابله با محدودیت منابع اولیه، انتخاب کرده اند. در ایران نیز تجربه نشان داده که سیاست های اجرایی شده برای توسعه زیست فناوری موفق عمل کرده و کشور را در مسیر توسعه یافتگی قرار داده است.

دستیابی به سهم ۳ درصدی بازار جهانی محصولات زیست‌فناوری به عنوان یکی از اهداف کلان کشور و توسعه اقتصاد زیستی کشور نیازمند اقدامات سیاستی، نظارتی و اجرایی مناسب است. کاری که قرار است؛ رخنه زیست فناوری در حوزه هایی چون کشاورزی و رفع چالش‌های محیط زیستی را افزایش دهد.

به همین دلیل ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق این امر اقداماتی چون «تعیین بازارهای اولویت‌دار برای کشور از میان کلیه بازارهای موجود در حوزه اقتصاد زیستی»، «ساماندهی، انسجام و یکپارچه‌سازی سیاست‌های اتخاذ شده در بخش‌های مختلف»، «همگرا ساختن فعالیت نهادهای متولی و ایجاد زیرساخت‌ها»، «ظرفیت‌ها و تعهدات لازم برای اجرای سیاست‌ها و تدوین سیاست‌های حمایتی برای توسعه متوازن» و «متناسب زیست‌فناوری در همه حوزه‌ها به ویژه کشاورزی و محیط زیست» را در نظر گرفته است.

از دیگر اقدامات این حوزه می توان به «توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه زیست‌فناوری دریایی و تقویت سهم این حوزه با تدوین سیاست‌های مناسب»، «نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین این حوزه»، «پایش منظم نحوه عملکرد نهادهای ذی‌نفع و مسئول»، «تقویت توانمندی‌های فناورانه و روش‌های نوآورانه در توسعه فرایندهای تبدیلی و یا شناسایی و به‌کارگیری منابع جدید به‌عنوان خوراک ورودی در حوزه کشاورزی صنعتی»، «تقویت زنجیره‌های تأمین تا تولید و بازار محصولات زیست‌فناوری با نگاه صادرات‌گرا»، «توسعه متناسب زیست‌فناوری در همه حوزه‌ها با توجه به تقاضاها و نیازها» و «حمایت از روش‌های زیست‌فناورانه در حل معضلات و چالش‌های زیست‌محیطی و کشاورزی» اشاره کرد.

پیام بگذارید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X