الکتروفورز دوبعدی

الکتروفورز دوبعدی

دستگاه Ettan IPGphor 3 IEF یک سیستم ارائه دهنده ایزوالکتریک فوکوسینگ کاملاً یکپارچه است که برای استفاده در بعد اول الکتروفورز دو بعدی طراحی و بهینه سازی شده است.

مرحله دوم الکتروفورز، توسط سیستم تانک عمودی BIORAD انجام می شود.

الکتروفورز دو بعدی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X