HPLC-DAD, Aglient-1260A

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC-DAD Agilent 1260A1)

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا توانایی جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در یک مخلوط را با استفاده از فاز متحرک مایع (حلال) و فاز ساکن جامد (ستون) دارا می‌باشد.

با استفاده از HPLC، آنالیز کمی و کیفی قابل انجام است. آنالیز کیفی، برای تشخیص و شناسایی نوع ترکیبات انجام می‌شود. به این صورت که از آنجایی‌که زمان بازداری (Retention Time) برای هر ماده در یک سیستم و شرایط خاص آزمایشگاهی ثابت و مشخص است، کروماتوگرام آنالیت با کروماتوگرام به‌دست آمده از استاندارد آن آنالیت در شرایط یکسان آزمایشگاهی و دستگاهی مقایسه می‌شود و در صورت یکسان بودن زمان بازداری، با قطعیت نوع ماده تعیین می‌گردد.

 برای تعیین کمی مقدار آنالیت نیز سطح زیر پیک و یا ارتفاع پیک ترکیب مجهول با نمونه استاندارد مقایسه می‌شود. در مواردی که پیک‌ها باریک و متقارن باشند، اندازه‌گیری ارتفاع پیک از صحت و سرعت بیشتری برخوردار است.

کاربردها:

این روش کاربردهای گسترده ای از جمله بررسی اسیدهای آمینه، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربن­ها، داروها (ضدآریتمی، ضدسرع، مسکن ­ها، آنتی‌بیوتیک ­ها، ضدافسردگی و …)، ترپنوئیدها، حشره‌کش‌ها، آفت­کش­ها، استروئیدها، ویتامین­ های محلول در آب و چربی، مواد نفتی، حلال­ها، اسیدهای چرب، مواد اولیه دارویی، آنیون­ های آلی و معدنی، افزودنی های غذایی، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها، مواد نگهدارنده، طعم دهنده ها، رنگدانه ها دارا می باشد.

کاربرهای گسترده در صنایع دارویی، تحقیقات، جرم شناسی و پزشکی
کروماتوگرافی با کارایی بالا

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X