شناسایی سویه های باکتری

شناسایی سویه باکتری

شناسایی سویه باکتری بر مبنای ژن S rRNA16 و به صورت استخراج DNA ، انجام واکنش PCR با آغازگرهای16S rRNA، ارسال جهت توالی یابی سنگر و آنالیز نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار Chromas Pro در پایگاه های داده NCBI و EzBioCloud خواهد بود.

شرایط تحویل نمونه: تحویل نمونه به صورت کشت تازه و فعال باکتری به صورت تک کلونی روی پلیت و یا DNA استخراج شده به صورت خالص می باشد.

  • در برخی از باکتری های با دیواره سلولی سخت، استخراج DNA با روش های معمول امکان پذیر نیست. بنابراین لازم است متقاضی هرگونه اطلاعات در مورد محل استخراج نمونه، شرایط رشد، رنگ کلنی، شکل میکروسکوپی و … را در بخش توضیحات فرم پذیرش وارد نماید.
  • در صورتی که به هر دلیل انجام آزمون در مورد باکتری خاصی امکان پذیر نباشد، به اطلاع متقاضی خواهد رسید.
  • در مورد این آزمون، خالص بودن سویه ضرورت دارد. در صورت وجود بیش از یک ژن 16S rRNA در نتایج تعیین توالی (که معمولا ناشی از خالص نبودن کشت باکتریایی است) ممکن است منجر به خطا در شناسایی شده و این مرکز مسئولیتی در قبال این امر نخواهد داشت.
  • این آزمون در ابتدا با یک پرایمر اختصاصی تا مرحله بهینه سازی دمای اتصال پرایمر پیش خواهد رفت در صورت عدم وجود باند مناسب با پرایمر اول مجددا فرآیند با پرایمر اختصاصی جایگزین ( همراه با پرداخت هزینه پرایمر جایگزین) تکرار خواهد شد.
  • لطفا نمونه به مقدار کافی (برای انجام حداقل 3 بار تکرار آزمایش) در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود.
  • در حال حاضر باکتری های بی هوازی به صورت DNA استخراج شده تحویل گرفته می شوند.
  • روش تعيين توالی ژن 16S rRNA با استفاده از پرايمرهای موجود در مورد برخی باکتری های با ساختار ژنومي پيچيده همانند اعضای خانواده اکتينوميست ها، اسيدفست ها و آرکي ها ممکن است مناسب نباشد و نيازمند طراحی پرايمرهای اختصاصي است که در شمول اين آزمون قرار نمي گيرد و مستلزم پرداخت هزينه مجدد است.
  • فقط نمونه های تا سطح دو ایمنی (Biosafety level 2) پذیرفته می شوند.
  • مسئولیت تهیه بک آپ از نمونه ها به عهده متقاضی است.
دستگاه ترمال سایکلر

فرم درخواست آزمون

برای دریافت خدمات مورد نظر فرم زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمائید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X