آزمونهای مبتنی بر PCR

آزمون های مبتنی بر نمونه DNA و انجام PCR

دستگاه ترمال سایکلر (PCR)

تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) یک روش سریع و مقرون به صرفه برای تکثیر قطعاتی از DNA می باشد. در این روش از یک برنامه‌ی دوره‌ای تکرار شونده از گرم و سرد کردن DNA به همراه یک DNA پلیمراز مقاوم به حرارت و دو توالی ویژه DNA به عنوان آغازگر یا پرایمر به منظور تکثیر انتخابی یک بخش کوچک اختصاصی از ژنوم استفاده میشود. فرایند تکثیر DNA با این روش به صورت تصاعدی هندسی است و بنابراین میتوان مقادیر زیاد DNA بدست آورد.. برای انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز از دستگاه ترمال سایکلر (Thermal cycler) استفاده می شود.

به طور کلی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) به دو منظور اصلی به کار میرود:

 • تهیه نسخه‌های متعدد از یک ژن
 • بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن خاص در یک قطعه‌ی DNA

نمونه‌های مورد استفاده برای واکنش زنجیره ای پلیمراز:

طیف وسیعی از مواد بیولوژیک گیاهی (بذر، جوانه، برگ، ریشه و …)، حیوانی (پوست، گوشت، امعاء و احشا،…) و انسانی (لکه‌های خون، سرم، بزاق، منی، مو، مایع نخاعی، استخوان، مایع آمنیون، سلول‌های جنینی و…) را می توان توسط این تکنیک مورد آزمون قرار داد.

فهرست خدمات قابل ارائه:
 •  آماده سازی نمونه جهت انجام استخراج
 • استخراج DNA
 • تیمار RNase 
 • سنجش غلظت با نانودراپ
 • ژل الکتروفورز       
 • استخراج محصول PCR از ژل آگارز
 • تعیین دمای بهینه اتصال پرایمر
 • تعیین غلظت بهینه DNA الگو
 • انجام واکنش PCR   
 • مشاوره تخصصی آزمایش های ژنتیک مولکولی
دستگاه ترمال سایکلر

فرم درخواست آزمون

برای دریافت خدمات مورد نظر فرم زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمائید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X