آزمونهای مبتنی بر Real-Time PCR

آزمون های مبتنی بر نمونه RNA و  انجام Real-time PCR

در PCR معمولی، محصول DNA تکثیر شده یا آمپلیکون در یک تحلیل نقطه انتهایی شناسایی می‌شود. در حالی که PCR در زمان واقعی، تجمع محصول ایجاد شده را در طی روند پیشرفت واکنش  PCR به طور همزمان نشان می‌دهد به طوری که کمیت محصول پس از هر بار انجام چرخه PCR اندازه‌گیری می‌شود. در این فرایند تشخیصی یک ماده فلورسنت مثل سایبرگرین (SYBR Green) با یک واکنش متناسب به مقدار محصولات هر سیکل (دوره) متصل میشود و مقدار فلورسنت آن بوسیله یک دیتکتور ( detector) ثبت میگردد.

کاربردهای آزمون PCR / qPCR در زمان واقعی

آزمون PCR /qPCR در زمان واقعی به ابزار انتخابی جهت شناسایی سریع، حساس و اختصاصی رشته‌های اسیدهای نوکلئیک است و همچنین می‌تواند مقادیر کمی اسیدهای نوکلئیک را در نمونه‌های مختلف بیولوژیکی مشخص کند.

تکنیک Real-time PCR در برنامه‌های کاربردی متنوعی همچون تجزیه و تحلیل بیان ژن، تشخیص و شناسایی ارگانیسم‌های اصلاح شده ژنتیکی در مواد غذایی و ژن‌های دخیل در سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، واکنش‌های qPCR به طور گسترده برای اندازه گیری کمی تعداد کپی‌های ژن یا به اصطلاح دوز ژن در رده‌های سلولی مختلف و یا حضور ژن‌های جهش یافته در نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنانچه تکنیک Real-time PCR در کنار روش PCR با رونویسی معکوس (RT-PCR) انجام شود، از این تکنیک‌ها می‌توان برای اندازه‌گیری دقیق تغییرات در بیان ژن استفاده کرد. به عنوان مثال، افزایش یا کاهش بیان یک ژن در پاسخ به شرایط مختلف محیطی یا درمان دارویی، با اندازه‌گیری تغییرات mRNA. در سطح سلولی قابل اندازه‌گیری است.

فهرست خدمات قابل ارائه:
 • آماده سازی نمونه جهت انجام استخراج
 • استخراج RNA
 • تعیین غلظت با نانودراپ
 • ژل الکتروفورز
 • استخراج محصول PCR از ژل
 • سنتز cDNA
 • تعیین دمای بهینه اتصال پرایمر
 • تعیین غلظت بهینه DNA الگو
 • انجام واکنش Real-time PCR
 • آنالیز نتایج Real-time PCR
 • مشاوره تخصصی آزمایش های ژنتیک مولکولی
ریل تایم پی سی آر

فرم درخواست آزمون

برای دریافت خدمات مورد نظر فرم زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمائید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X