Rotary Evaporator​

دستگاه تقطیر در خلاء (Rotary Evaporator)

تبخیرکننده دوار ابزاری آزمایشگاهی است که برای تبخیر آهسته حلال و جدا نمودن آن از یک نمونه به کار می‌رود. جداسازی حلال هایی با نقطه جوش پائین مثل N- هگزان ها و یا اتیل استات ها از ترکیباتی جامد در دما و فشار اتاق همچنین جداسازی و حذف حلال ها از نمونه هایی که شامل ترکیبات مایع می باشند از کاربردهای این دستگاه می باشد.

برخی کاربردهای دستگاه:

   • سنتز نانولیپوزوم و نانونیوزوم و بار گذاری داروهای مختلف ؟!
   • جداسازی حلال و عصاره گیری.
   • تغلیظ عصاره های گیاهی
   • آزمون پراکسید در روغنها
   • تلقیح فلزات بر روی پایه کاتالیست
   • تقطیر حلال ها
   • تغلیظ محلول ها و سوسپانسیون ها
   • سنتز و خالص سازی مواد شیمیایی فاین (Fine chemicals)
   • خشک کردن پودرها و گرانول ها
تقطیر کننده در خلاء

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X