آزمایشگاه خدمات ژنومیکس

مرکز خدمات ژنومیکس

این مرکز با در اختیار داشتن کارشناسان خبره و تجهیزات پیشرفته آماده ارائه خدمات به شما می باشد. ما از ابتدا در کنار شما هستیم، از مشاوره و راهنمایی انجام مراحل مختلف پروژه، طراحی و تولید اولیگونوکلئیدها و انجام آزمون ها تا آنالیز داده های خروجی.

ارائه خدمات صفر تا صد پروژه های شما:  استخراج اسیدهای نوکلئیک (ِDNA,RNA) از منابع مختلف گیاهی، جانوری و انسانی، طراحی پرایمر و پروب، سنتز ژن، پروب و پرایمر، انجام آزمون های مبتنی بر PCR، Real-time PCR، qPCR، بررسی بیان ژن ها، بررسی تاثیر تیمار ها بر روی مسیرهای سلولی جهش ها، تعیین سویه های باکتری با استفاده از توالی یابی 16S، ردیابی و شناسایی قطعات DNA، توالی یابی سنگر و NGS، انجام آنالیزهای NGS

خدمات مبتنی بر PCR
خدمات مبتنی بر Real-time PCR
شناسائی سویه های باکتری
خدمات توالی یابی سنگر و NGS
مشاوره پروژه و آنالیز داده ها

فرم دریافت خدمات

برای دریافت خدمات، فرم مربوط به آزمون مورد نظر را دانلود نموده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمائید

آزمونها و خدمات

پوشش کامل پروژه های شما تکنیک های مورد استفاده مشاوره و آنالیزهای داده ها

ارائه خدمات صفر تا صد پروژه های شما:  استخراج اسیدهای نوکلئیک (ِDNA,RNA) از منابع مختلف گیاهی، جانوری و انسانی، طراحی پرایمر و پروب، سنتز ژن، پروب و پرایمر، انجام آزمون های مبتنی بر PCR، Real-time PCR، qPCR، بررسی بیان ژن ها، جهش ها، ردیابی و شناسایی قطعات DNA، توالی یابی سنگر و NGS، انجام آنالیزهای NGS

PCR، Real-time PCR،NGS(Illumina)، Sanger Sequencing، DNA/RNA Extraction، qPCR

کارشناسان ما از ابتدا در کنار شما هستند، از مشاوره و راهنمایی انجام مراحل مختلف پروژه، طراحی و تولید اولیگونوکلئیدها و انجام آزمون ها تا آنالیز داده های خروجی.

تجهیزات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X