آزمایشگاه تشخیص تراریختگی

تشخیص تراریختگی

این آزمایشگا ه به عنوان آزمایشگاه همکار با سازمان غذا و دارو و آزمایشگاه مرجع وزارت کشاورزی، با داشتن دانش فنی و مواد مرجع معتبر توان ارزیابی تراریختگی انواع محصولات غذایی و کشاورزی را در سطح کمی و کیفی و نوع رخداد دارا می باشد.

مواد مورد آزمون:

انواع دانه های خوراکی مانند : ذرت، گندم، جو، سویا،کلزا و ...
انواع روغن ها سویا، آفتابگردان، پالم، ذرت، سویا و ...
محصولات غذایی فراوری شده مانند چیپس، پفک، کیک و بیسکوئیت
محصولات باغی و اقلام خوراکی آماده واردات یا صادرات
انواع نهاده های دامی و خوراک دام و طیور

فرم درخواست آزمون

این آزمایشگا ه به عنوان آزمایشگاه همکار با سازمان غذا و دارو و آزمایشگاه مرجع وزارت کشاورزی، با داشتن دانش فنی و مواد مرجع معتبر توان ارزیابی تراریختگی انواع محصولات غذایی و کشاورزی را در سطح کمی و کیفی و نوع رخداد دارا می باشد.

آزمونها و خدمات

تجهیزات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X