آزمایشگاه خدمات پروتئومیکس

خدمات پروتئومیکس

ارائه خدمات متنوع شامل استخراج و تخلیص پروتئین از بافت ها و سلول های مختلف، اجرای SDS Page، الکتروفورز دو بعدی (2D Gel Electrophoresis)، وسترن بلات، Mass Spectrometry و مشاوره و آنالیزهای بیوانفورماتیکی

خدمات قابل ارائه در حال حاضر:

  • استخراج و تخلیص پروتئین از بافت ها و سلول های مختلف
  • اجرای SDS Page
  • انجام الکتروفورز دو بعدی (2D Gel Electrophoresis)
خدمات قابل ارائه در آینده نزدیک: انجام وسترن بلات - آنالیزهای Mass Spectrometry - انجام مشاوره و آنالیزهای بیوانفورماتیکی

فرم درخواست آزمون

برای دریافت خدمات مورد نظر فرم مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل، به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمائید

آزمونها و خدمات

تجهیزات

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X